Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 

Party for Freedom’s politieke standpunten over onderwijs kwesties

onderwijsvraagstukken

Moeten lesgelden voor publieke universiteit worden afgeschaft? stats bespreken

Party for Freedom kiezers: Ja Source

Bespreek dit...

English Nederlands