Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 

People’s Party for Freedom and Democracy’s politieke standpunten over onderwijs kwesties

onderwijsvraagstukken

Moeten lesgelden voor publieke universiteit worden afgeschaft? stats bespreken

People’s Party for Freedom and Democracy kiezers: Nee Source

Bespreek dit...

English Nederlands