Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 
Antwoord DitHerinner me om te stemmen

Meer Populaire Kwesties

Zie hoe kiezers spooraansluiting op andere populaire politieke kwesties...

“Ja, maar alleen als het vrijgeven van de informatie onze nationale veiligheid niet aantast”

In respons op: Zou de regering wetten moeten doorvoeren die klokkenluiders beschermen?

Bespreek dit standpunt...

Ja
English Nederlands